BENGKEL E-USAHAWAN BERSAMA MDEC

Aktiviti terkini | 14 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Fikri

Tujuan Aktiviti :
• Untuk memberikan peluang kepada komuniti setempat mempelajari ilmu keusahawanan secara percuma
• Untuk memberikan pendedahan kepada peserta dalam mempelajari teknik pemasaran dalam talian yang berkesan
• Untuk melahirkan lebih ramai usahawan digital dalam kalangan penduduk setempat samada golangan muda ataupun tua
• Untuk mengeratkan hubungan diantara staf pusat internet dengan komuniti setempat
• Untuk menambah keahlian baru kepada peserta bukan ahli dengan melakukan promosi semasa program

Kelebihan Aktiviti :
• Komuniti setempat dapat mempelajari ilmu keusahawanan secara percuma
• Peserta dapat mempelajari teknik pemasaran dalam talian yang berkesan
• Dapat melahirkan lebih ramai usahawanan digital dalam kalangan penduduk setempat sama ada golongan muda mahupun tua
• Dapat menjalinkan hubungan yang lebih erat di antara staf pusat internet dengan penduduk sekitar
• Dapat memperkenalkan pusat internet serta kemudahan yang ada di sini kepada mereka yang baru hadir di sini

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :