PERMAINAN KOTAK BERACUN

Aktiviti terkini | 18 Ogos 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Banggol

Tujuan Aktiviti :
• Memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme di dalam jiwa peserta terutamanya kanak-kanak supaya terus kekal hingga dewasa.
• Mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berpasukan seterusnya mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat.
• Memberi keyakinan kepada peserta berhadapan dengan rakan-rakan.
• Untuk melatih peserta untuk berfikir secara kritikal dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam masa yang singkat.
• Dapat menjalinkan hubungan silaturahim yang lebih erat antara staf Pusat Internet dengan penduduk sekitar.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat memupuk dan menyemarakkan semangat patriotik dalam jiwa peserta terutamanya kanak-kanak supaya terus kekal hingga dewasa.
• Dapat mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berpasukan seterusnya mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat.
• Dapat memberi keyakinan kepada peserta berhadapan dengan rakan-rakan.
• Dapat melatih peserta untuk berfikir secara kritikal dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam masa yang singkat.
• Dapat menjalinkan hubungan silaturahim yang lebih erat antara staf Pusat Internet dengan penduduk sekitar.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :